Zuivelcoöperaties Kenia gaan voor fusie

Kiambaa Dairy en Ndumberi Dairy tellen hun knopen: als ze als kleine coöperaties een kans willen maken te overleven in de dynamische zuivelmarkt in Kenia dan moeten de handen ineen worden geslagen. Tijdens de zuivelstudietoer in Nederland van 17 – 25 april staat de voorgenomen fusie tussen beide coöperatieve zuivelaars daarom centraal. Naast een kennismaking met de melkveehouderij en zuivel in ons land, zal tijdens hun verblijf in Nederland de route worden uitgestippeld die moet leiden tot 1 sterke coöperatie met ruim 4000 leden die tezamen dagelijks zo’n 40.000 kg melk produceren.

Nederland is wereldwijd vermaard om zijn koeien en kaas, maar daarnaast hebben de coöperaties in ons land ook een rijke geschiedenis voor wat betreft fusies. Samenwerking lijkt de Nederlandse boeren in de genen te zitten. De duizenden kleine zuivelcoöperaties van zo’n 100 jaar terug zijn na talloze fusietrajecten over de jaren inmiddels verworden tot de coöperatie gigant FrieslandCampina. In gesprek met Jan Uijttewaal, vicevoorzitter van FrieslandCampina zullen zijn ervaringen met de fusie tussen Friesland Foods en Campina dan ook zeker ruim aan bod komen. Dat is kennis waar de Kenianen veel van hopen mee te krijgen want fusietrajecten tussen coöperaties zijn in hun land onbekend en voorbeelden van mislukte samenwerkingen (veelal in de vorm van joint ventures) zijn talrijk.

In gesprek met de voorzitter en bestuurder van zuivelfabriek Rouveen kwamen hun ervaringen met de fusie in 1987 tussen ‘De Vlijt’ en ‘De Kleine Winst’ uitgebreid ter sprake. “ Het is belangrijk om als fusiepartners een gezamenlijk doel te formuleren en je leden goed bij het fusieproces betrokken houden”  zo adviseerde directeur Ben Wevers de gasten uit Kenia.  Egbert Koersen, voorzitter van Raad van Commissarissen sprak de hoop uit dat met deze fusie als eerste stap, de coöperatie op de lange termijn een grotere invloed krijgt op de prijsvorming van melk in Kenia. “ Daar zullen de boeren in Kenia uiteindelijk de vruchten van plukken” , aldus Koersen.

 

Leave a Reply