Tag: Ethiopia

Volop kansen voor coöperaties in Ethiopie

Net terug in Nederland van weer een geweldige werkreis, deze keer naar Ethiopië. Een prachtig land met heel veel vruchtbaar land. Ethiopië is weliswaar nog steeds een van de armste landen in de wereld, 174ste op de Human Development Index, maar de economische groei in de afgelopen jaren (schommelend rond 8%) is indrukwekkend te noemen. Er is met steun van China veel geïnvesteerd in wegen (nauwelijks potholes gezien!) en ook de landbouw is volop in beweging. Ethiopië is dan ook een van de weinige landen in Oost-Afrika waar de overheid investeringen in de landbouw niet als kostenpost maar als basis voor economische ontwikkeling ziet.

Het land barst van de coöperaties en ook deze moeten worden opgestoten in de vaart der volkeren. De Agricultural Transformation Agency (www.ata.gov.et), een nieuw interdepartementaal overheidsorgaan dat systematische bottlenecks in de landbouw moet gaan oplossen, heeft dan ook een ambitieus supportprogramma om coöperaties op een hoger plan te brengen. Het management moet professioneler, toegang tot krediet moet beter, aansluiting op markt moet beter en coöperaties moeten een grotere rol spelen in verwerking en marketing van producten. Oftewel, een programma naar mijn coöperatieve hart!

Natuurlijk zijn er ook kanttekeningen te plaatsen, maar waarom zou ik dat doen? Juist in het huidige VN jaar van de coöperaties wordt duidelijk hoe economisch relevant het coöperatieve bedrijfsmodel nog steeds is (zie o.a. www.stories.coop). Zonder de vaak weerbarstige praktijk van coöperaties in Ethiopië te ontkennen, zie ik ook/juist in Ethiopië volop kansen voor het coöperatieve bedrijfsmodel. Agricultural Transformation Agency wil graag dat Agriterra haar expertise en coöperatieve achterban inzet voor het coöperatieprogramma en dat gaan we ook doen. De eerste stap is alvast gezet: we gaan drie unies van sesam coöperaties met gezamenlijk zo’n 24000 leden ondersteunen bij het verbeteren van het management en het opzetten van een handelskredietlijn.